Terveh Vegarus

Terveh Vegarus rubei rodiudumah miun appistarikan tuonilmazih lähtemizen jälgeh. Lähtö oli yllättävä da toi suurda suruo, kumbasta mie opin käzitellä da jagua ozih täh tekstah. Miun appi oli roinnun evakos voinan vie käynnös olles kezäl 1944. Hiän pagizi, jotta hiän läžiy "Karjala-uravoičendua", kumbasta mie opassuin pidämäh suurena igävänä mänetettyih kodipaikkoih niškoi. Ruadamine Suojärven pidäjäseuras vei hänet kymmenil matkoil Karjalah, Suojärvel i Vegarukseh. Näijen matkoin tuloksena kohennettih kalmismualoi, pyssytettih muistorištoi da tallennettih jälgipolviloil jälgie, kuduat vie kerrottih alovehen igivanhas karjalazes elokses.

Kappalehen tekstah on tallendun niidä tundoloi da tunnelmie, kumbazie appi ainos hyväh mieleh malttoi toistua. Video kappalezeh syndyi appistarikan enzimäzen Suojärven matkan aigana filmatun vhs-lentan pohjal. Miun Miša-vel'l'i tabai tekstan tunnelman täyvelleh sävellykseh da miän luottoeditoija Aapo luadi videopalazis tundoloih mänijän kogonazuon. Hos et tunne männyttä, et voi ellendiä ni nygyaigua, sanotah. Karjala mänetettih, vai miän kodirannat ollah siel iellehgi - eigä muissot ni kavota.

Terveh Vegarus sai alkunsa appiukkoni tuonilmaisiin lähdön myötä. Lähtö oli yllättävä ja tuotti suurta surua, jota osaltani käsittelin ja jäsensin tähän tekstiin. Appeni oli syntynyt evakossa sodan vielä ollessa käynnissä kesällä 1944. Hän kertoi potevansa "Karjala-hulluutta", jonka vuosien mittaan käsitin tarkoittavan valtavaa ikävää menetettyjä kotiseutuja kohtaan Suojärven Vegaruksessa. Aktiivisuus Suojärven pitäjäseurassa johti kymmeniin Karjalaan, Suojärvelle ja Vegarukseen suuntautuneisiin matkoihin, joiden tuloksena kunnostettiin hautausmaita, pystytettiin muistoristejä ja tallennettiin jälkipolville jälkiä, jotka vielä kertoivat alueen ikivanhasta karjalaisasutuksesta.

Kappaleen tekstiin on tallentunut niitä tuntoja ja tunnelmia, joita appiukkoni mielellään jaksoi aina kerrata. Kappaleen video syntyi appeni ensimmäiseltä Suojärven matkalta kuvatulta vhs-nauhalta. Veljeni Mika tavoitti tekstin tunnelman sävellyksessään täydellisesti ja luottoeditoijamme Aapo koosti videoklipeistä koskettavan kokonaisuuden. Sanotaan, että ellet tunne menneisyyttä, et voi ymmärtää myöskään nykyaikaa. Karjala menetettiin, mutta kotiseutumme ovat siellä edelleen - eivätkä muistot katoa.

Jyväskylässä 22.4.22
Miikkula